Wij willen heel graag gezond oud worden met onze familie en vrienden

En wij zijn zo vrij om te denken dat u dat ook graag wil. Ook de dieren om ons heen hebben recht op een gezond leven. Niet alleen onze koeien, maar ook de wilde dieren die leven in onze omgeving. Om gezond oud te mogen worden hebben we op zijn minst gezond voedsel, schoon water en een gezonde lucht nodig.

Gezond voedsel groeit op een vruchtbare bodem en gezonde lucht daar helpen bloemen, planten en bomen bij. De biodiversiteit in de omgeving is belangrijk om een gezond leefklimaat voor velen te creëren. Bloemen, planten en bomen zorgen voor CO2 reductie, maar zijn ook heel belangrijk voor de bijen, de vlinders en andere insecten. Van ieder vleespakket dat verkocht wordt, wordt 10% geïnvesteerd in de natuur.
 

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het zaaien en onderhouden van voorjaarsbloemen zodat de bijen een goede start van het jaar hebben als er verder nog weinig voedsel te vinden is.
  • Het zetten van een gemengde haag waar vogeltjes hun thuis kunnen vinden.
  • Het inzaaien van akkerranden met bloemen waar vlinders en bijen blij van worden.
  • Het maken van insecten hotels zodat er huisjes zijn in de wintermaanden waar insecten kunnen schuilen en overwinteren.
  • Een paddenpoel onderhouden zodat daar kikkers en padden en fijn leven kunnen hebben.
  • Weidevogels spotten en de nesten beschermen door niet te maaien.
  • Bomen planten voor blijvende CO2 reductie.
  • Bodemleven stimuleren door genoeg structuur en humus in de grond te hebben.
  • Nestkastjes voor vogels ophangen
  • Enz.


We willen echt op een duurzame manier zorgen voor de gezondheid van onze omgeving.
Dragen jullie er ook aan bij?
 

Bestel ons Prins(H)eerlijke Vleespakket